LATEST NEWS

Chivayo, Zacharia in social media spat over ‘vehicle donation plea’

Olinda offers to pay musician’s mechanical bill

By Tapiwa Svondo

Nicholas Zakaria has been dragged into unkind social media exchanges with Wicknell Chivayo after the controversial businessman posted arrogantly dismissing what appeared to be pleas by the Sungura music legend’s pleas for a vehicle donation.

In a video that was circulated on social media, Zakaria who was servicing his vehicle while in a conversation with Madzibaba Petroge lamented how his Mazda BT50 vehicle has given him some mechanical headaches, which has been on the road since 2008.

Madzibaba Petroge who appeared canvassing support for Zakaria, for him to buy a new car however he didn’t mention to who he was directing the pleas for help too.

“last week takasangana zve muno muchigadzirisa motokari, yanetsa here motokari yedu yebasa iyi ?”, said Madzibaba Petroge

Madzibaba Nicholas Zacharia responded saying

“Ahh mota iyi yakura, yakungonetsa nguva ne nguva ndombouya nayo ndombigadzirisa ndomboenda kubasa yonyarara zvekare ndodzoka nayo zvakare, saka ikungopota ichongodaro”, said Zacharia

“Semota ya 2008 ayiwa yashanda yambo famba ayina kwayisina kusvika Zimbabwe yese but tinotenda tine tarisiro kuti anamakanika, varikuibatabata kuti basa re music iri riende mberi, tine tarisiro yekuti, baba vedu baba Nicholas Zacharia ndimadzibaba munhu akaita kuti chinamato chifambe mberi achiburikidza ne music kureva kuti, mota ayifanire kuti imire mu garage nekuti munhu anoita basa rinoonekwa ne nyika yese pasirose.

“Vese ve sungura vakabuda nemumaoko avababa Nicholas Zacharia saka tine chivimbo chekuti mukufambawo kwavo vanofanirwa kufamba ne pombi yemotokari yekuti avafanire kumira kuparidza shoko ramwari kuburikidza nemumanzi nekubatsiridza vanoridza magitare, ayewa ndinotenda ini ndinoitwa madzibaba Petroge kana kuti vatendi pakutenda ndakamboimbavo music ye gospel saka muchiona ndisikasiyani nevakuru vedu ava”, said Madzibaba petroge

However Chivayo responded on social media dismissing Zacharia’s plea saying Zakaria should plea in a nice way not as if he is demanding because “I DON’T OWE ANYONE ANYTHING”.

“MUNHU MUKURU anongoti makadii va Chivayo ndinotenda ne basa rakanaka ramuri kuita ku masowe ne ku vaimbi chikumbiro changu chinoti kana zvikaza tambanuka kumberi uko mundi yeukewo ndini wenyu Madzibaba Nicholas Zachariah WOPEDZA… Zvino manhe apa zvakuita kunge pane mhosva kana kuti pane demand yekuti vano fanira kufamba ne POMBI… Garai makaziva kuti I DON’T OWE ANYONE ANYTHING uye munhu ane mari yake anoita zvaanoda nayo uye haaudzirwe…Kusvika mamudzdziisa kuishanda hamukwanise kumu udza mashandisirwo ayo…MAONERE ANGU CHETE HANDISI KURWA…”, said Chivayo

However this triggered an immediate response from the musician who said that video wasn’t a plea to anyone but an advert to attract other people who want their cars to be fixed.

“A letter to Sir Wicknell Chikumbiro changu kuti makachengetwa huye Mwari arikuramba achiropafadza nehupenyu nezvose zvamungadai muri munoshuwira. Ndangoti ndikwanisewo nepandigona kuti nditaurewo about the video circulating on social media. As you can see in that video ndaivawo pagarage kuti ndigadzirisewo motokari yebasa. Semwana weZimbabwe zvakakoshawo kuti ndivepowo pakubatsira hama neshamwari paku Advertiser mabasa avanoita. In that video ndakabvuma kuvemo nechinangwa chekuti ndine shunguwo yekuti garage rehama yangu yepedyo iziikanwe. Kwandiri it was more of an advert tichitiwo kana yazoita toonesa ruzhinji kuti kana maitawo matambudziko munokwanisawo kuuyawo mogadzirisa pano. Zvichida message yakasvika kwamuri nenzira isiriyo. Tinoti dai matiregererawo. Handipo pakutongera vapfumi kuti dai madai dai madai. Ndingatowanikwa pakukunamatirai murambe muchipa mablessings kuvana ve Zimbabwe zvishuwo zvavo zvizadziswe. Ndinoziva chaizvo kuti there are millions of Zimbabweans who wish me well pakurarama. I have come across so many comments and posts anoti dai maitirawo VaZakaria chakadai nechakadai, that alone gives me joy nekuti ndinoziva kuti ndine chandinogonerawo vekwangu. Dai Mwari atichengeta nemuzita ravo nekusingaperi Thank You N.Zakaria”, said the response letter from Zakaria

Furthermore, Olinda Chapel who also has been exchanging words with Chivayo on social media once again attacked Chivayo and offered to pay for Nicholas Zakaria mechanical bill.

“Go back kudzinza rako unidzidziswa respect! Kana kumasowe kunechiremerera. You don’t disrespect someone old enough to be your father.Munhu anoita ma DNA test on his own son sure dzakakwana here ??! I mean it shows that you even doubt that your W lly can reach anyone womb!Sekuru Zachariah please send me the bill for your car mechanic. Zvima small small munhu washe. We love you and respect you”, said Olinda Chapel

Chivayo has been buying cars and parceling out cash to musicians and other ZANU-PF praise singers. Among them is top Sungura musician Alick Macheso, himself a protage of Zakaria.

Since Chivayo started dishing out vehicles to musicians, other celebrities have used similar tactics of going on social media and making pleas to the businessman for them to be bought cars.

Chivayo has responded positively and bought Toyota Aqua vehicles as well as expensive Mercedes Benz vehicles for the likes of Alick Macheso, Sandra Ndebele, Jah Prayzah and Seh Calaz just to mention a few.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button